top of page
Maria.jpg

Аз съм абзац. Щракнете тук, за да добавите свой собствен текст и да ме редактирате. Това е лесно. Просто щракнете върху „Редактиране на текст“ или щракнете двукратно върху мен, за да добавите свое собствено съдържание и да направите промени в шрифта. Чувствайте се свободни да ме плъзнете и пуснете където пожелаете на страницата си. 

Това е чудесно място да напишете дълъг текст за вашата компания и вашите услуги. Можете да използвате това пространство, за да навлезете в малко повече подробности за вашата компания. 

How were we able to deal with that?

Web_capture_4-7-2022_19936_www.dw.com.jpg
Web_capture_4-7-2022_191938_nova.bg.jpg
Web_capture_4-7-2022_19172_btvnovinite.bg.jpg
Web_capture_4-7-2022_192135_dir.bg.jpg

Какво точно се случи в Калугерово?

Web_capture_19-3-2023_232648_manage.wix.com.jpg
Web_capture_4-7-2022_215927_www.tvplus.bg.jpg
Web_capture_4-7-2022_22424_pzdnes.com.jpg
Web_capture_4-7-2022_22957_bnr.bg.jpg

Резултатът от проекта Мария е, че Мария изчезва след настаняване в Кризисен център. Но по-малко от два месеца по-късно Специализираната прокуратура и отделът за борба с организираната престъпност разкриха мащабна нарколаборатория в Калугерово, плантация, в която се криеше огромна мина за криптовалута.

Калугерово (община Лесичово) носи най-лошото наследство от посткомунизма. Безразборно харчене на евросредства и неконтролируема корупция.  Както и всички криминални прояви на корупция. 

Кой има интерес полицията да не работи, да не е модерна, да неглижира трафика на хора, да не вижда престъпления, да прикрива престъпления? Самата полиция. Тези, които живеят от подкупи. Тези, които вземат подкупи. 

Защо социалният бизнес е ключов инструмент за борба с корупцията? Защото се основава на личната инициатива на предприемача, а не на служителя, мотивиран единствено от заплатата, която трябва да получава.

Few months after Maria in Kalugerovo:

The Special Prosecution Service and the Organized Crime Unit uncovered a large-scale drug lab in Kalugerovo, a plantation sheltering a huge cryptocurrency mine.

Това, което Project Maria разкри е, че да си чужденец, в беда, още повече в неравностойно положение и да си в България е доста опасно. Причините са неработещи институции, нефункциониращ неправителствен сектор (който е просто финансова дупка за изтичане на еврофинансиране) и корупция. А ние обичаме България и искаме тя да бъде част от европейското семейство с достойнство, затова зададохме 100 въпроса и то доста шумно, с голям медиен отзвук. 

A Year and a Half after Maria in Kalugerovo

Web_capture_4-7-2022_105818_www.marica.bg.jpg

Who were the institutions and NGOs covering up for at the expense of one defenseless Maria? 

25/03/2023 Police uncover 3 narcs farms owned by Kalugerovo man

Web_capture_25-3-2023_19812_pz-info.com.jpg

Kalugerovo can safely be called an important logistics hub on the Human Trafficking Route!

Web_capture_25-3-2023_193246_www.google.com.jpg
Web_capture_25-3-2023_19328_www.google.com.jpg
Web_capture_25-3-2023_193219_www.google.com.jpg
Web_capture_25-3-2023_193230_www.google.com.jpg
Web_capture_25-3-2023_19320_www.google.com.jpg
Web_capture_25-3-2023_19335_www.google.com.jpg

На пресконференция за НПО сектора в България в БИА. На линия е Европейският парламент. Моята позиция е повече от откровена за това, което се случва в България.

social-media-general.jpg
 • Кои сме ние? Къде сме сега - Изток, Запад?

 • Можем ли да изберем да бъдем добри или зли?

 • Има ли място за морал и етика в съвременния свят?

 • Какво означава да си човек?

 • Какъв е изборът ни, вяра или догми?

 • Какво е мястото на приказките в съвременния свят?

 • Имаме ли нужда от съдържание в една история?

 • Какъв е смисълът на гражданското общество?

 • Какво е значението на гражданин?

 • Можем ли да пуснем човек в беда на улицата?

 • Какво ни прави участници в престъпление?

 • Винаги ли трябва да чакаме някой да поиска помощ?

 • Трябва ли да толерираме насилието под каквато и да е форма?

 • Какви форми на експлоатация имаме в нашето общество?

 • Приемливо ли е да си безразличен?

 • Трябва ли да влагаме емоции, когато видим несправедливост?

 • Какво е мястото на любовта в нашия свят?

 • Какви са негативите на технократското общество?

 • Какви са негативите на държавата, основана на бюрократични принципи? Още ли живеем в някакъв комунизъм?

 • Какво е мястото на духовните принципи в нашия живот?

 • Какви са възможностите за жена, жертва на насилие?

 • Къде и как би могла да намери подслон?

 • Човешкият живот може да се свърже с термини; приоритет, целева група, правила за получаване на помощ, изисквания за получаване на помощ, опциите да бъдете уволнен, ако не спазвате вътрешните правила, да не получавате помощ, ако не сте в целевата група?

 • Можем ли да измерим човешкия живот със социална услуга?

 • Какво се случва с вас, когато приключи обхватът и финансирането на една социална услуга?

 • Каква е статистиката за жените жертви на насилие? Какво се случва с тях след службата?

 • Какви са мерките срещу лицата, които извършват насилие?

 • Лекуваме симптомите или социалния проблем?

 • Какво правим, ако знаем негативната статистика за връщане на жените към произхода на проблема?

 • Каква е позицията на работещите в институции за социалната роля на жените, жертвите, извършителите на престъпления?

 • Какво е отношението на обществото към проституцията?

 • Приема ли обществото различните?

 • Може ли социалното възприятие да се промени?

 • Ефективност или корупция?

 • Какво означава да си толерантен?

 • Обществото е система или е форма на човешко робство?

 • Нека се запитаме какво означава социална служба, обществено учредяване, какво означават данъци?

 • Кой плаща социалните услуги?

 • Какво се случва, когато социалната услуга приключи, когато няма публични средства за нея, има ли къде да се приюти човек без дом?

 • Ако нямате пари в джоба да си купите храна, телефон, да си купите билет и е извън параметрите на социалната услуга?

 • Превъзпитанието с работа решение ли е за реадаптация на жертви на насилие, хора с дълбоки психологически травми?

 • Какво се случва с хората, които не могат да работят? Имат ли място в нашето общество?

 • Какво пречи на жертвата да не се върне в цикъла на насилие и малтретиране?

 • Кой и как е защитавана жертвата на трафик от хората, от които е избягала?

 • Кой ще й осигури условията за живот, за да не ги търси отново?

 • Кой и как я предпазва от престъпни мрежи, корумпирани служители, от всичко, което знаем, че съществува в нашето общество?

 • Как институциите решават проблемите с трафика на хора?

 • Как управляват информацията за трафика на хора, може ли информацията да бъде манипулирана, служат ли на жертвата или могат да служат на някой друг?

 • Какъв е достъпът до социалната система за чужденци и граждани на ЕС?

 • Как се защитават чужденците и гражданите на ЕС в България?

 • Какво е нивото на прозрачност, когато говорим за трафик на хора?

 • Има ли сексуални, расови или религиозни предразсъдъци?

 • Какво е нивото на правова държава?

 • Полицията и прокуратурата целеви и независими ли са при вземането на решения?

 • Цел ли са институциите, когато има случаи, които могат да бъдат негативни за националния имидж?

 • Това подобрява ли нашето общество?

 • Как работят полицията и прокуратурата в България, могат ли да си сътрудничат с международните си колеги?

 • Има ли стигми върху организациите, които се противопоставят на статуквото?

 • Това само начин ли е да скриете проблемите?

 • Доколко неправителственият сектор е свързан и зависим от официалните институции?

 • Колко гъвкав е НПО секторът и как може да си сътрудничи?

 • Как функционира неправителственият сектор в България?

 • Какво е нивото на прозрачност?

 • Може ли НПО секторът да иска отчетност и прозрачност пред официалните институции?

 • Какви са инструментите, с които официалните институции търсят отчетност и ниво на социалните услуги?

 • Имаме ли независими институции?

 • Имаме ли устойчиви и независими от правителството и безвъзмездната подкрепа НПО?

 • Какво е нивото на свобода и независимост на НПО сектора в България?

 • Имаме ли разработени социални бизнес модели, които не само са устойчиви, но имат устойчив растеж и инвестират 100% от печалбата обратно в обществото?

 • Липсата на независимост им позволява да бъдат критични.

 • Липсата на независимост им позволява да задават въпроси, които ние задаваме сега?

 • Каква е ролята на медиите в нашето общество?

 • Защо когато даден медиен кръг започне да отразява обществен проблем, останалите мълчат?

 • Трябва ли да се съобразяваме с политиката, когато става дума за човешко същество?

 • Трябва ли да се съобразяваме с политиката, когато въпросите са свързани с проблемите на нашето общество?

 • Трябва ли да влагаме политика в човешките отношения?

 • Какво означава в крайна сметка политика и демокрация?

 • Само с власт ли са свързани или с обществена служба?

 • Възможно ли е добротата да ни обедини, независимо от всички интереси?

 • Можем ли да бъдем избирателни, морални и етични?

 • Какво значи да си добър?

 • Културата е функция или механизъм на властта?

 • Можем ли да се учим от невинни деца?

 • Искаме ли цивилизовано общество?

 • Каква е ролята на свободния човек в едно цивилизовано общество?

 • Имаме ли нужда от бездушни бюрократи и технократи?

 • Каква е ролята на бюрократите в едно цивилизовано общество?

 • Какво значи цивилизована държава, възможности или корупция?

 • Искаме ли свободно и развито общество?

 • Виждаме ли Запада само като източник на доходи, но не и като културен модел?

 • Този доход (корупция) само за избрани ли е?

 • Какво означава това под корупция?

 • Какво означава провалена държава?

 • Какво значи бананова република, ние и другите?

 • Трябва ли да сме толерантни към хора, които злоупотребяват с властта за личен интерес?

 • Трябва ли да сме толерантни към корумпираните неправителствени организации, които взимат от най-уязвимите?

 • какво искаме

 • Какви социални отношения искаме?

 • Искаме ли да живеем като цивилизования свят?

 • Искаме ли да живеем като хора?

bottom of page